.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE TELMERCA S.L.

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és TELMERCA S.L., amb domicili fiscal al carrer dels Banys Nous nº 7, 08002 Barcelona, CIF: B62363080

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb TELMERCA S.L s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat de TELMERCA S.L.
Farem servir les dades per contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació..
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb TELMERCA S.L i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

 • El personal degudament autoritzat per TELMERCA S.L.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
1.4.- Transferència internacional de dades.

TELMERCA S.L fa servir les xarxes socials que consten anunciades a la web, que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen.

1.5.- Termini de conservació de la informació.

TELMERCA S.L conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.
L’interessat té els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a TELMERCA S.L si aquesta empresa està tractant les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la rectificació (en cas que siguin incorrectes).
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals, quan sigui possible.
 • Dret a oposar-se al tractament: TELMERCA S.L deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas únicament seran conservades per TELMERCA S.L per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, TELMERCA S.L li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades
 • Dret de revocació: en qualsevol moment podeu revocar el consentiment pel tractament de les dades.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces TELMERCA S.L que consten en aquest avís, o enviar un correu electrònic a l’adreça gala@espaipovo.com, amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte; aportant en els dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius TELMERCA S.L i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració TELMERCA S.L que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- US D’ADRECES IP

En cas que s’introdueixi, per un usuari d’Internet, un enllaç des del seu propi lloc web al lloc web de TELMERCA S.L, l’enllaç únicament es vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del lloc web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de TELMERCA S.L
No es realitzarà, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre TELMERCA S.L, empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de TELMERCA S.L per a la inserció de l’enllaç, o que TELMERCA S.L té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per TELMERCA S.L, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu lloc web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de TELMERCA S.L dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant TELMERCA S.L com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l’enllaç.
L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, i TELMERCA S.L no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de TELMERCA S.L.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic gala@espaipovo.com, d’aquesta forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.