Sostenible

Mostra 1–24 de 26 resultats

La sostenibilitat és el concepte econòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient.
La sostenibilitat consisteix a proveir el millor possible avui sense posar en perill els recursos de demà.

El concepte de sostenibilitat s’assembla molt a altres conceptes filosòfics més antics, com per exemple la filosofia de les “set generacions” dels nadius americans, que establia que els caps havien de considerar sempre els efectes de les seves accions sobre els seus descendents fins a la setena generació propera.

Per tant, sostenible vol dir que permet la regeneració dels recursos o del medi, que té en compte una millor qualitat de vida tant en el present com en el futur